BuurtAED.nl

Hartstichting

challenge

In Nederland krijgen 17.000 mensen per jaar een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Als binnen 6 minuten de juiste hulp wordt geboden, is de overlevingskans het grootst.

Solution

Om in heel Nederland extra levens te kunnen redden, introduceerde de Hartstichting samen met Philips BuurtAED.nl: een crowdfundingplatform waarop buurtgenoten samen geld inzamelen voor een AED in hun buurt. Een ambitieus initiatief, omdat er per AED maar liefst €1500 ingezameld moest worden.

Om de awareness en urgentie te vergroten, zijn we de samenwerking aangegaan met buurtgroepen op Facebook en WhatsApp. Zo konden we de meest betrokken bewoners persoonlijk benaderen en activeren. Daarnaast hebben we rondom het centrale platform BuurtAED.nl diverse vormen van (dynamische) content gecreëerd op basis van gedragsdata, waarbij de focus lag op slimme (geo)targeting en constante optimalisaties.

-

performance

Na slechts 3 flights zijn er al 4058 buurten in actie gekomen, wat gelijk staat aan circa 11,5 per gemeente. ​

Volgende case

Hierbij is ruim €2,1 miljoen aan donaties binnengehaald en zijn er maar liefst 1485 nieuwe buurten met een eigen AED. Zo hebben we Nederland een stuk veiliger gemaakt.

Volgende case

Awards

Gouden Content Grand Prix award 

Zilveren DIA award

Bronzen Effie award